Cybersecurity: Strategaethau, Heriau

Ar gyfer hyn a elwir yn strategaethau diogelwch newydd a heriau [Cymeradwyaeth] Da prynhawn pawb ddim byd i fod yn llong arbennig iawn i Brifysgol yr Americas i hyrwyddo mannau hyn y gallwn ddechrau siarad am faterion cybersecurity tua mis yn ôl neu mis a hanner yn colli ein lansio fel cymdeithas pan fydd y ffynhonnell os yw'r holl gyfleusterau parc eisoes wedi mynegi berthynas gydweithredol rhwng cymdeithas sifil a sylweddol ychydig er mwyn eu rhoi mewn cyd-destun pwy ydym ni yr hyn rydym yn ei wneud lle rydym ymddangos mewn yn di-elw elw ac rydym yn setlo tua blwyddyn yn ôl mewn cyfranddaliadau o 28 o weithwyr proffesiynol cyhoeddi cybersecurity o bapur newydd y wlad honno yn siarad fel hyn yn dechrau gweld sut y wlad yn dechrau gweithredu strategaethau a phrosiectau pholisïaucwmni preifat ar gyfer fy mhobl brosiect ond daethom tybed sut y maent yn lleisio i gryfhau ymateb y wedyn yn dechrau gweithio ar tragwyddol i ni eu geni fel menter 'dinasyddion ac yna rydym yn ffurfioli dau fis yn ôl drwy'r rhesymoledd cyfreithiol yn nonprofit sifil rwydwaith cymdeithasol sefydliad gyda'r unig bwrpas o gryfhau activation y wlad yn Ecwador, rydym yn gwirio sut i Vito yn dweud maddeuant o wyth aelod yn cael cynrychiolaeth yr af yma yn dod o hyd ac effaith rhyngwladol, a hefyd dim ond i gynnwys pobl Ecuador dwyreiniol sydd ei angen yn unig oherwydd byddwn yn siarad am strategaethau a pha heriau yr ydym yn gweld heriau o gymdeithas sifil, sef y cyfle i fod yn bennaeth yn y sector hwn ac ar gyfer hyn yw'r gyfredoldiffiniad a'r heriau a heriau yn y pen draw yw gwneud prosiect sy'n ar 8 Rhagfyr eleni yn cymryd rhan mewn tybaco ac ymagweddau yn unig weithredol ond gall hefyd yn datrys y prosiect hwn rai pryderon a grybwyllwyd gan y gŵr a oedd yn y cyflwyniad unwaith mewn oes yn 2007, 35 eGaffael Rhagfyr lleol a gadewch i ni weld sut y ffigur hwn gynyddu mae hwn yn ffigwr a sefydlodd fy mhwynt yw fy mhwynt bod arddull yn haws i blant i ffafrio ac roedd mewn cydweithrediad â'r camera a sgwario e-fasnach nid yw ychwaith yn gwybod y gwerth mae rhanbarthau mwy cellog o bobl sydd wedi lleihau Raisa digidol i 10 y cant yn ôl ystadegau golwr ddatblygu fy mhwynt yw 84% o'r boblogaeth Mae gan Ecuador mynediad ounrhyw ddyfais gyda gwefan tabled neu smartphone a Rhyngrwyd caffis a chanolfannau a oedd i gymryd y cyfartaledd pasio 73 y cant o'u hamser ar-lein ok 73% yn yr amser a dreulir yn erbyn y rhan fwyaf o dudalennau yr ymwelwyd â hwy yn cael eu rhwydweithiau cymdeithasol a ychydig byddwn yn gwneud mwy o ymarfer corff diddorol astudiaeth o'r dydd fel gwladoli gwmnïau sy'n cymryd rhan 50 o gwmnïau wedi rhyw fath o rwydwaith yn destun pryder ond yn amlwg mae angen buddsoddiad yn yr astudiaeth newydd 2018, fodd bynnag, un o'r heriau sydd gennym fel sefydliad cwmni yw i fuddsoddi mewn materion yn y gyllideb cybersecurity yn Ni all her Matte am cybersecurity ymlaen llaw y wlad astudiaeth o'r prif chwaraewyr yn y caban 59% o ymatebwyr yn perthyn i'r brifysgol cyhoeddus hefyd [Cerddoriaeth ]rhai Abellan cryf yn gynllun materion wrth gefn a dechrau siarad yn derbyn gofal ac yn dechrau gweithredu rheolaeth ond beth am gynlluniau wrth gefn a fydd yn ein galluogi i sicrhau parhad gweithrediadau mae cyberattack erbyn daeargryn posibl 54% dywedodd y prifysgolion a arolygwyd oedd ganddynt unrhyw gynlluniau o 16 prifysgol fwyaf syml llinynnau ei stopio ac nid rhywun yn gallu adennill yn y uchelwrol dlawd hefyd y system lywodraethol gwybodaeth yn ddiogel yn 2014 sefydlwyd 66 yr amod bod y sefydliadau gweinyddiaeth gyhoeddus Central gweithredu rheolaethau diogelwch yn seiliedig ar 27,000 2. Ond er bod ganddynt eu lle amser da ffeilio canran o gydymffurfio gwael iawn ac 1.56 arall yw'r rheolaidd 71 y cant.8 addasiadau yn cyfarfod yn iawn chi yno nad oedd yn codi mewn cwestiwn arall o'r gymdeithas beth os bod un.56 y cant yn endidau sy'n rheoli data pwysig o'n dinasyddion ddoe fod aeth y digwyddiad iechyd cychwynnol fel gwesteion ar ran cynorthwywyr brodorol ddigymell iawn, iawn cyflwyno'r system meddygol sy'n weithgar yn hanes gyda llawer o syndod i ni fynd y math o reoli yn systemau o'r fath wedi d um ond nid yn para os nad oes yn syml rhaid tystysgrifau digidol i chi a pha wybodaeth sydd yna holl gofnodion meddygol cleifion drwy gydol bywyd Ecwador yna mae'n worrisome oherwydd os yw'n wir i chi ddechrau siarad am drawsnewid digidol arloesi yn ffaith ein bod yn byw weithiau rydym yn anghofio y mater o ddiogelwch a gall fod arloesi os nad all unrhyw sicrwydd fod Ni allai unrhyw arloesi siarad os nad oes sicrwydd digidol hyn sy'n digwydd yn yEcuador unrhyw gorffennol yn y blynyddoedd diwethaf yn nifer y digwyddiadau poeni Ecuador Ecuadorians benthyg eu gweinyddion i lawrlwytho y wybodaeth hon [Cerddoriaeth] iawn o leiaf, ond i weld beth rydych gynhwysfawr afon giwano enwog rhoi ei cyfrinair y system enwog ac yn parhau i ei gynorthwy-ydd yn gwneud y gwaith papur a gweithredu'r eitemau rhagdybio cynorthwyydd syml yn fwy na 4 miliwn ei dargyfeirio i gyfrifon personol ac llaw ei wneud gan garcharorion cysylltiedig ond rwyf am ei gofio, a dyma'r morgeisi pwysau awtomataidd a os nad a chofiwch fod pan fyddwch yn mynd drwy'r rhestr o aelodau hŷn yn mynd i gaffis Rhyngrwyd a roddodd y cyfle i wneud benthyciadau i ysglyfaeth yna nid ymddeol ddiwedd y mis yn cael ei golli am y gostyngiadau oedd ganddynt eu pensiynau yn eu yn fater sy'nRwy'n gwybod fy mod dros yr yswiriant rhaff Columbia dywedodd y bar COYOTE ei blât o israel o amgylch, yna llywydd Ecwador ac roedd yn agored i niwed ar lefel y wladwriaeth yn bodoli ac mae gennym hefyd yr unigolion enwog sy'n cefnogi mwy soffistigedig yn awr Christian dod addasu yn ôl y wybodaeth yr ydym yn ei ddefnyddio yn y cartref yn seiliedig ar sut y bu iddynt dri miliwn o drwyddedau dawelu dioddef cwympiadau Rwy'n ar lefel d y defnyddiwr terfynol ac yn pasio yn dda i cynyddol data swyddogaeth o fwy na 500 miliwn defnyddwyr gan Heras agored i niwed dirybudd heddiw ac yn cydnabod y rhwydwaith sancsiwn rhwng 8 a 10 Medi, 2000 teithiau ond nid dim ond yn treulio [Cerddoriaeth] a ddioddefodd drawiad haciwr hyn sy'n digwydd yn y wlad nad yw'n rydym yn y tu allan i'r de a'r peth pwysig yma ywrydym yn dechrau Homer o bob sector yn aml yn sefydliadau preifat yn dod yn ychydig o wybodaeth am y sero a bod ofn y mater enw da oherwydd mae hyn i mi yn cynrychioli dda iawn y cynnydd o ran y ddelwedd, ond mae'n bwysig rhwng banciau rhwng y byd academaidd sectorau penodol yn dechrau rhannu gwybodaeth gyda ba bwrpas er mwyn profi eraill er mwyn osgoi ailadrodd yr un camgymeriadau fel y digwyddodd yn gydweithiwr a pham fod banciau yn y tu allan yn naturiol, os yr ymosodiad gan y nodweddion canlynol tarddiad hwn yn mynd i mewn i frwydr heddwch i godi ymwybyddiaeth yn y gymdeithas cwmni preifat rage ysglyfaeth gyhoeddus nad yw'n digwydd Seiberdrosedd ystadegyn eithaf pryderus yn costio y byd hyd at 575,000,000 ywpoeni bod gennym heddiw ac yn awr dyma ei fod yn bwysig hefyd am y cyfle sydd gennych as'll angen 2 filiwn o sedd pwnc o cybersecurity Ni fydd pob math o waith diflannodd ac arbenigol cymwysedig rydym ni fel cymdeithas yn cael eu cynnwys yn gweithio i sensiteiddio'r awdurdodau wrth wneud penderfyniadau llunio polisi cyhoeddus ar gyfer un diben gan fod ein haddysg yn brosiect i esbonio bod plesio ond nid cyfrifiadura gyfrifiadur yn gwybod pam eu bod yn cymryd fel mater ac maent bellach yn ei chael yn anodd i ni fynd i mewn thema Cibersur i Baris dechrau siarad am cybersecurity o addysg gychwynnol ond am fod rhywun dweud mai dim ond addysg uwch i aros i ddechrau allan o'r ystafell mwyaf sylfaenol ac yn mynd i fynyoherwydd nad ydynt yn sôn am raglenni penodol cybersecurity israddedig hun ond mewn gwirionedd yn unol â gofynion y deg proffiliau o'r newidynnau sy'n cynnal bob dydd er mwyn sicrhau bod yna 3 ceir hynny yw bod arbenigedd yna y rhain yw'r heriau sydd gennym o'r fath fel academia ac fel cymdeithas, fodd bynnag, ar hyn o bryd cyfansoddiad ei hun yn sefydlu'r hawl i breifatrwydd y data ond nid ydynt eto gyfraith ar ddiogelu data personol yn cael ei adeiladu os bydd yn sefydlu'r egwyddor o breifatrwydd yn anffodus fel cosbau Leticia yn iawn uchafswm drwg awdurdodwyd hyd at bum mlynedd yn unig yn droseddau dim ond pan fydd pobl yn childishly y gosb uchaf yw hyd at 15 mlynedd, fodd bynnag, nad yw mathau hyn o ymosodiadau a all ddod i gymdeithas o wlad yngyfiawnhau yn gryf yn y cod diwylliannol gennym eisoes senarios lle yno i weld beth sy'n digwydd os ydym yn ymosod ar y cyflenwad dŵr os strwythur critigol yn cael ei gymhwyso fel trydan olew nid ydym yn sôn am bwnc nad ydym yn sôn am yn fater cymdeithas Ecwador pwysig y corff cyfreithiol cyfan mewn pedwerydd sefyllfa bresennol ac yn mynd i'r polisi cyhoeddus hefyd dangosyddion hyd yw'r cynllun trwy ffurflenni a gwybodaeth y cyhoedd am ychydig o fisoedd ac wedi ei osod fel gwaelodlin o gwerthuso'r strategaeth genedlaethol ar gyfer cybersecurity 0% a gweithredu'r lifft canrannol ar gyfer y strategaeth 2019 yn 100% a byddwn yn dechrau rhedeg a dechrau gweithredu a chynllunio gweithrediad y strategaeth yw 50 y cant 2020ac yma pa obaith sydd gennym fel academi fel cwmni preifat gan y bydd cwmni cyhoeddus yn gofyn yma yn mynd i fwyta gweithwyr proffesiynol yma yn ei gwneud yn ofynnol y bydd yr academi cryfhau â'i waith ymchwil sydd ei angen yma fod lefel gyffredinol gadwyn gwirionedd cysylltiadau yn dechrau angen cymdeithas sydd ag achosion cyfrifiadurol sy'n digwydd yn y wlad tua blwyddyn yn ôl oedd gennym ond un endid yma yn y wlad a oedd yn bresennol roddodd i mi atebion i ddigwyddiadau sy'n enwog organeb sy'n ymateb i wybodaeth ar sail genedlaethol oedd a dau gwmni preifat yn gwneud llawer, ond mae hefyd yn barnu mwy i wasanaeth marchnata beth amdanoch chi unbranded nid oes rhaid beth am sut deimlad cenedlaethol yr heddlu sy'n gyfrifol am ddiogelu diogelwch ein dinasyddion 'Beth am y lluoedd arfog yn lle hynny yn gyfrifol am pro yn yr amddiffyniad o gyflwr Ecwador yn yr holl saint yn yr holl ddimensiynau nad ydym yn yn y diwydiant adeiladu hwn, fodd bynnag gan y gymdeithas wedi creu digwyddiadau ac yn dechrau siarad am ac mae hynny'n yw'r lefel gyntaf o gynnydd aeddfedrwydd a wnaethom lle rydym yn dechrau siarad a diogelwch, mae llawer o fentrau sydd eisoes wedi dechrau cofnodi pwnc ac mae hyn yn un ohonynt ac yma daw powlen helo gwahoddiad yn gwybod os gallwn fynd i mewn i'r dotcoms a'r meddwl digidol seicotig a beth os ydym yn dechrau gweld beth yw'r cysyniadau o cybersecurity yn gadael y bydd ychydig o waith cartref yn caffael gymwys i fod firaol fel Isabel 7032 diogelwch seiberofod cybersecurity yn seiberofod lle rhywsut rydym i gydcysylltu yn hanes haniaethol ei baratoi ac mae cadwraeth o'r tri maen prawf sylfaenol i sicrhau cywirdeb gwybodaeth cyfrinachedd ac argaeledd eto mae'r Undeb Telathrebu Rhyngwladol sefydlu diffiniad ychydig yn fwy cymhleth ac yn siarad o set o gysyniadau offer polisi diogelwch oni bai bod cytundebau canllawiau diogelwch yn gwybod i mi yn rhannu risg christine yr arferion a'r technolegau gorau y gellir eu defnyddio i amddiffyn ffeiliau oddi wrth y sefydliad a defnyddwyr o le yn y dull hwn yn arwain gweinidogaeth polisi cyhoeddus o gyfathrebu wrth i ni weld y dylid ei hadeiladu gwybodaeth strategaeth gennym y llywodraeth, mae angen i'r sector preifat, ond nid fel rhai cyrff cyhoeddus yn cael y pen ynprofiad cyn hyrwyddo gyfraith organig yn cael ei adeiladu ar hyn o bryd yn datgan diogelwch cynhwysfawr a fydd yn cymryd lle'r Ddeddf Diogelwch y Cyhoedd sydd eisoes mewn grym ar hyn o bryd ac ar ryw adeg eu bod yn barod oherwydd ei fod yn rhedeg is-system y tu allan cyfraith digidol a rhoi ac yn rhoi yr hyn y mae'n ei weld ar y funud olaf i dynnu y cyntaf i gael ei gyflwyno i CGR sifil ac rydym yn dechrau gweld eu bod yn astudiaethau actorion megis yr heddlu cenedlaethol sydd wedi'u actorion hyfforddedig fel gweinidog telathrebu i ddyfalu bod hyn pen stiwdio pan academi yn chwilio am y gweithlu i gwrdd â'r holl bolisi cybersecurity cyhoeddus lle rydych yn gadael y arbenigol lle rydych yn gadael y academaidd rheolwr technoleg gweithredwr cyntaf sy'n gweithredu o oedrannau Saavedra yr ydymByddwch yn sicrhau nad wyf yn eithrio ein bod yn credu bod yn yr amgylchedd hwn a'r ecosystem heb cyfreithiau rhyngwladol Ecwador yw un o'r ychydig wledydd yn Ne America am beidio enghraifft ynghlwm wrth y budapest cytundeb ar gyfer ymladd yn derbyn gan y porth digidol cyntaf Colombia beidio wedi ym Mheriw i jyst wedi llofnodi chile 3 siwtiau wedi cael y cod ac mae ganddynt gyfraith pwysig yw'r gyfraith ar ddiogelu data personol yn canolbwyntio ar y rheoliad cyffredinol o ryngweithio proffesiynol a chydweithrediad rhwng yr holl asiantaethau hyn â diwedd er mwyn sefydlu polisïau cyhoeddus i sicrhau bod y sgwrs gwybodaeth mewn bancio neu Malaga holl fater cybersecurity ffiseg electronig diogel diogel y gallwn hyd yn oed os yw'r wybodaeth yn nid yn unig yn y tymor canolig digidol gan y rhaid ffugBydd set yn dechrau amlinellu amddiffyn polisi cyhoeddus polisi cyhoeddus cybersecurity seiber a Silva polisi cyhoeddus cyfreithlon ar gyfer dinasyddion mewn dinasyddiaeth a phob polisi cyhoeddus yn gyffredinol y gellir ei gynhyrchu ac yn ddyn pwysig sydd ddim yn gweld yr hyn y mae'r sawl sy'n gwneud y penderfyniad y prosiect hwn Ni allaf eithrio maddeuant da yn diffinio polisi strategaeth genedlaethol yn derbyn siwr os nad wyf yn glir beth yw fy prif fygythiadau a vos cynghreiriau rhaid i mi ganolbwyntio ar y gweithredu neu dyrannu adnoddau hyn trwy bod rheoli risg digonol yw gwybodaeth os theatrau reoli rhywbeth a roddir risg cybersecurity mannau agored ar sail y canlyniadau y dadansoddiad hwnnw sefydlu pa lefel o ddarpariaeth ar lefel y wlad a diffinio cynlluniau hyn ar lefel menterstrategaethau i ymosod nad yw'r risg uchaf mewn strategaethau o'r fath yn bosibl i ddechrau i gyd gweithredu ar unwaith mae'n rhaid i ni gadw llinell sylfaen, mae angen i barhau neu ddechrau ymosod fel blaenoriaeth bwysicaf ac yn gweithio mewn cyfnodau ond mae hyn yn fel nad yw eto ganddo beth lefel ei fod yn dechrau ar y pynciau yn syml adnabod a dilysu amgylchedd deall cyd-destun yr hyn y mae'r defnyddwyr realiti yn y wlad i sefydlu gweledigaeth o ble'r ydym fel gwlad yn mynd ar y mater o cybersecurity wedyn yn sefydlu sydd eu hangen i ddarlunio strategaethau amcanion penodol cyffredinol a ddechreuwyd ar hyn o bryd ac wedi hynny yn cynhyrchu prosiectau effeithlon i fodloni nodau hynny ac rydym yn gweld y mater o strategaeth genedlaethol a sut y dylent adeiladu yn y borerydym yn cyflwyno'r canlyniadau 50 ac mae angen dadansoddi lefel y wlad cyn dweud iawn ble rydym am i gael yr hyn mae ein go iawn yn diogelwch sgraffiniol ac yna benthyg diffinio'r strategaeth a gweithredu gyrru a chyn sefydlu strategaethau cyn i wybod beth a reolir yn ddiogel os ydych am argyfwng artiffisial ar gyfer canfod bygythiadau uwch cyn bod y prif bwysig yw codi ymwybyddiaeth a hyfforddi y llywydd yr awdurdod uchaf a chylch de mewnol bod ganddynt yr ymwybyddiaeth o bwysigrwydd polisïau o'r fath brosiectau strategol strategaeth genedlaethol os ydych yn edrych ar brofiadau gwledydd ger lywyddion Mecsico yw'r rhai sy'n dod â strategaethau yma yn deall ffordd dda iawn â'r mater ohono, ond rydym yn gobeithio bod hyn wedi ilefel graddfa a grymuso y lefel weithredol weithredol lefel yn cael amser am nad arweinyddiaeth yr un fath â darpariaeth gyfreithiol o weinidogaeth sector i'r llywydd y wlad yn dod, yna mae'n bwysig bod y mater o arweinyddiaeth adnabod actorion y rhai beirniaid actorion hynny a allai fynd un cam assemblymen thema gwelededd pellach, er enghraifft a all gefnogi cybersecurity gyfraith nid yn unig yn gyfraith diogelwch rhyngwladol penodol yn angenrheidiol ar gyfer y wladwriaeth fel pwyllgor o arbenigwyr rhyng-sectoraidd lle yn cymryd rhan lle yn cymryd rhan o leiaf y sector cyhoeddus yn academi breifat arall ac actorion rhyngwladol cybersecurity yn trawswladol yw trawsffiniol mewn gwirionedd llawer o'r ymosodiadau nad yw gwerth yn dioddef oddi yma o'r wlad wedi Rwsia wediGogledd Tsieina os yna nid oes gennym gytundebau cydweithredu rhyngwladol yn wael gall hefyd yn cael y llwyddiant yr ydym yn dymuno arddangos sy'n nodi rhanddeiliaid rhanddeiliaid enwog sydd yn debyg y bydd yn eu cymryd rhan yn y gwaith o gychwyn propitious adeiladu cyfathrebu yn dechrau siarad un iaith fel academydd â gweithiwr proffesiynol fod gweinidog yw bod yn glir ynghylch cybersecurity dyna'r cyfan yr wybodaeth y diwygio yw asedau digidol dechreuodd yr un iaith dyna yw'r her yn y maes o hyfforddiant cyfathrebu ag y byddwn yn ffurfio gweithwyr proffesiynol hyn i barcio cydymffurfiaeth â'n bwysau oherwydd gallwn roi strategaeth a ystyriwyd yn dda iawn, ond beth os nad oes gennyf y gweithlu sy'n gallu caniatáu i mi i weithredu ac yn amlwg yr heddlu aliniadgynllunio swyddi a gweithredu lleoliadau swyddogaeth sefydliadol yn destun menter breifat ac fel y dywedais bwysig iawn i seilio'r strategaeth ar ddadansoddiad o reoli risg sy'n dewis cyntaf o flaenoriaethau yn fwyaf pwysig ar gyfer gallai'r wladwriaeth ddigwydd i ni rhwng gwasanaethau sylfaenol dŵr critigol yn y dyfodol telathrebu gwerthuso mor fawr cali corfforol yn fy systemau, technoleg gwybodaeth a chyfathrebu sy'n cael eu hamlygu yn as'm gilagored fod Nazas cael rhai ffeiliau wedyn yn drydanol beth yw'r rheini realiti y gellir eu defnyddio gan bygythiadau hyn neu sy'n diffinio cynllun neu liniaru yn cynllunio cynllun triniaeth i reoli lefel y risg seiber ac yna gwneud cais cenedl auto nid fel arfer yn defnyddio yr hyn yr ydych yn dysgu bod yn dod yn y cylch enwoggwallt wrthych beth y cynnig y strategaeth genedlaethol y gymdeithas gael fframwaith cyfreithiol da ar gyfer fframwaith cyfreithiol cryf i gael rhywbeth yn OEA rhyngwladol ac i chi ac yn dal yn Sbaen da sydd gennym yma hefyd o fwy ddiwylliannol Korea bwriadu gwybodaeth bwysig os nad os gallwn nid ydym yn ceisio dod Ni fyddwn yn cyflawni cydymffurfiaeth â'r datblygiad mawr o alluoedd technegol technolegol gydlynu a chydweithredu o sectorau sydd â diddordeb fod y band yn cydweithio y busnesau bach a chanolig yn y sector preifat i weithio risgiau together'm ac yn bwysig yn y cartref ym mhob ymchwil y sector statws gwarchod datblygu arloesedd yn hollbwysig biliau i gyd yn dod i feirniadu rhai sy'n gysylltiedig â gwasanaethau sylfaenol ond beth os bydd y wlad yn y rhwydwaith pasio darlleniad tristGellid preifat hefyd yn cael ei ystyried cyflwr seilwaith hanfodol efallai nad yw llawer yn ei weld ac yn bwysig sut byddwn yn mesur ac rydym yn dilyn y strategaeth a'r holl echel hyn yn berthnasol i'r sector cyhoeddus i'r sector preifat ond mae cael fel prif actor credwn yn argyhoeddedig ei fod yn yn yr academi lle mae'n rhaid i ddod o hyd i'r atebion i'r holl rwystrau yn fyfyrwyr mewn angen yn y math hwn o broblem hon heddiw rydym fel cymdeithas rydym hefyd yn rhoi ein hunain fel rhan o'r system gynhwysfawr dyma beth yr ydym yn darparu i cynulliad drwy ffin comisiynu diogelwch lle gwelwn is-systemau gennych awydd i integreiddio system sy'n cael ei sefyllfa parti preswyl gwelwn y lefel o lywodraeth, ac mae hyn eisoes fel y dylai gael ei drefnu ar bynciauMaterion strwythur swyddogaethol is-systemau sy'n risg yn cael ei gyfleu i endidau budd-ddeiliaid amddiffyn amddiffyn o'r fath Weinyddiaeth Dramor yn thermol yn ddinesydd cyhoeddus heddlu cenedlaethol Tu Weinyddiaeth ar faterion rheoli risg yn ddiweddar hyn yr oeddent am diflannu Undersecretary nawr ac yn awr rheoli teithio cenedlaethol yn bwysig iddynt ac eithrio system telathrebu sy'n mudo gwybodaeth gan ei fod yn caniatáu i elfennau megis cymorth cynllunio cydweithredu rhyngwladol ac eto i hyn yn ein cynnig, mae'r cynnig i ni yr ydym yn siarad am heriau sy'n yw'r heriau ar gyfer y llywodraeth entrepreneur wedi ei wneud yn y weinidogaeth a grymuso llywyddiaeth gweithredol lefel uchel eraill a'r Sefydlogi weinidogaeth a chryfhau'r hyn i gydllwybrau gyda rheolaeth yn derbyn yr had yn y wlad yn dechrau i fynegi a dechrau trefnu ein hunain fel cymdeithas beth yr her yw dechrau oddi wrthym am fod yn ddiwylliant a gewch cellog digidol yn dod yn wybodaeth oedd yr ysgol gyntaf fel cymdeithas ar gyfer plant ar y pwnc yn eu harddegau a phlant yn ddiogel heriau amgylcheddol oeri am y byd academaidd cysylltu eu prosiectau ymchwil yn uniongyrchol i gymdeithas cryfhau a hyrwyddo debyg ac hefyd yn aros yr cybersecurity categori trwy blanhigyn cybersecurity arbenigol tra bod y cwmni i gryfhau ei wasanaethau a chynnyrch cyfunol â'r ardaloedd hyn y mae yn awr diogelu data digidol ar gyfer cwsmeriaid a rhannu gwybodaeth wrth i chi brofi pan fyddwn yn penderfynu ffurfio ci hwn, rydym yn credu bod y rownd derfynolFuck lleoli ond i fod yn gyson wedi gadael i ni ac maent yn cymryd y cynnwys y gell yn trin eraill yn hygyrch i blant felly penderfynais fod yn nes prosiect i ni oherwydd pobl a rhywfaint yn fwy o bartneriaeth cyhoeddi Rwyf wedi clywed gyhoeddwyr wedi bod dau gymeriad gynrychioli yn effro ac yn bresennol i seiber neu eu ochr am flwyddyn a'r ail gam a 5 deunyddiau i weithio gyda chi ddechrau gofyn gorsaf arall a dechrau academi pynciau olion yn yr ysgolion systemau cyfadrannau cymdeithaseg a seicoleg ac wedi datblygu'r yr amser lansiad cychwynnol ac yn egluro [Cerddoriaeth] oherwydd dyna yw'r gwir obaith aneconomaidd oherwydd nad y gilfach ydym yn dweud bod y plentyn yn y pŵer a hyd yn oed traean plant y cyfnod pan fydd pobl eraill yn cael brosiect ar gyfer plantond mae'r plentyn yn sôn granddaddy edrych a pharc thema ffisegol eraill o ddieithriaid yn dechrau diogelwch eisiau i gyflwyno ac i gwblhau'r frawddeg yn dweud y sesiwn adroddiadau llawer o sgyrsiau anwedd yn cael eu gwneud i ni beidio yn yr hyn yr wyf yn meddwl cerddoriaeth a cwmni [Cymeradwyaeth] Diolch i chi am gymryd rhan mewn hanner awr i ddweud wrthyf os oes ganddynt unrhyw gwestiynau am y [Cerddoriaeth] eto difrifol amrywiaeth os gwelwch [Cerddoriaeth] rydym yn cytuno bod yn rhaid i ni hyfforddi gwirfoddolwyr pwerau'r ŵyl a negeseuon a byddai hynny'n gyda crwn tebyg ond mae'n wir yn fater y mae angen i gyfrannu cymaint â olyniaeth mae gennym le ar gyfer myfyrwyr y materion angenrheidiol system i ddiogelwch a lansiwyd saber a merched da iawn chi i'r coleg tra bod yr holl rhannau o sêry sefyllfa os trwy ffaith ein bod yn llofnodi cytundeb rhyngwladol gyda hyd yn oed gryno yn rhyngwladol ac mae ganddo berthynas genedlaethol yn ymdrin Super er enghraifft a'r Ariannin yn ogystal hefyd yn cael ei sefydlu cytundebau hefyd gyda ni a byrhau'r hefyd os ydynt yn cadw gwerthu diolch yn fawr iawn wrth sicrhau bod y digwyddiad yn eich barn chi Mecsico mewn gwirionedd yn fwy o wledydd Ewrop yn yr araith hon yr hyn wyf yn cymryd rhai mentrau yn gyntaf yn gwarantu nifer yn y wlad ac mae gyrfa mewn AH yr ysgol yn uchel yn hynod o ddiddordeb gennym ddiddordeb mawr mewn materion i Llongyfarchiadau hefyd yn llawn lle mae'r dudalen wedi i ddarparu talent dynol yn y ffordd orau sylwadau hefyd ein bod ni fel unedau ag y gallwn ni fod yn ôl, ac yn ogystal dweud nad oedd hyn yr un fath ag oParaná ac yn wir yn golygu fel grym luosi felly gadewch i ni i gyd ar gyfer hyn yn gyffredin a dim ond i gael ei ystyried pwysigrwydd llwyr ei fod yn haeddu cytuno gwneuthurwyr ffilmiau amser gweithredol a thrydanol yn gras technolegol bob dydd ble rydym yn mynd bob haf wledydd yn hanes economaidd, yna prifysgolion Diaz ariâu gwasgu ymdrech sut i faddau gan nad yw'n eiddo i chi a mentrau sy'n honni i gynrychioli fyddai'n dda hefyd drwy ochrau wawr drwy fesurau eraill megis weinidogaeth llafur sy'n cael ei gynhyrchu swyddi o'r fath enwi ar gyfer rheolaeth gyhoeddus ac yna bydd y cwmni yn cymryd y swydd [Cerddoriaeth] dro yn dod i fynd cynhyrchu cylchoedd gwaith ynglŷn â sut i fynegi hynny ym myd boblogaeth cybersecurity [Cerddoriaeth]ar gyfer y wlad yn union fel y mae yn y modd hwn [Cerddoriaeth] ar y pwnc [Cerddoriaeth] a elwir hefyd fel prosiect ar y cylchgrawn ac y cylchgrawn Martin yna bydd y broblem o hyrwyddo y myfyriwr ar yr athro a ddechreuodd gyhoeddi ar faterion o bresenoldeb gan yr ar hyn o bryd Peter yn gwahodd y pwnc yn agored am faddeuant o flaen llaw sy'n cael eu galw'n gymdeithas yn amlwg yn rhaid i ni ardaloedd rhwng yn cael eu hystyried yn hawdd ond 28 miliwn ac fel actorion eraill o wahanol sectorau a all hyd yn oed yn cefnogi pobl nad ydynt hyd yn oed yn perthyn i'r gymdeithas ond mae'r gefnogaeth un ohonom yn cael ei drin gan ei fod yn ymddangos yn fwy os nad ydym eu geni i gystadlu ac nid dim ond eu geni i wneud partneriaeth busnes yn cael ei ffurfio dim ond gyda personau naturiol neu gyfreithiol os oes yna beth yr ydym yn cydweithio byrhau ceisiwch i fynegi cefnogaethRydym hyd yn oed yn ceisio cyflwyno'r ydynt yn gwybod naill ai yn cael eu gyda syniad o fy ngwlad, ac rydym yn cryfhau llawer o grwpiau a chefnogwyr hyfforddedig a mentrau a'r hyn yr ydym wedi ei wneud yw dod at ei gilydd i siarad a gweld sut y mae eu gweithgareddau yn cael eu dysgu a gweld sawl gwaith y byddwn yn mynd cyffwrdd y cownter gwbl [Cymeradwyaeth] fe'i gwnaf  

Cybersecurity: Strategaethau, Heriau

Artículos relacionados